İ f t a r S a y a c ı

  • ankara
  • istanbul
  • kayseri
  • gaziantep
  • konya
  • bursa

Ramazan 2021 İftar Sayacı;

  • Vakit verilerini T.C. Diyanet Vakfı'ndan alır.
  • Vakit gelince ezan okur.
  • 800'den fazla konum ile en doğru bilgi.
iletişim