İ f t a r S a y a c ı

  • ankara
  • istanbul
  • bursa
  • izmir
  • konya
  • adana

Ramazan 2019 İftar Sayacı;

  • Vakit verilerini T.C. Diyanet Vakfı'ndan alır.
  • Vakit gelince ezan okur.
  • 800'den fazla konum ile en doğru bilgi.
. irtibat